Υποβολή περίληψης/πόστερ

Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαΐου 2009

• Η Περίληψη της εργασίας πρέπει να γραφτεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραμματοσειρά Times New Roman 12pt, σε πρόγραμμα Word, με μονό διάστιχο, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο Δελτίο Περίληψης Εργασίας (τίτλο εργασίας, όνομα συγγραφέα, φορέα εργασίας, κ.λπ.) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Συμπληρώστε έως δύο θεματικές ενότητες στις οποίες εντάσσεται η εργασία σας. Το Δελτίο Περίληψης Εργασίας πρέπει να συνοδεύει την Περίληψη της εργασίας. Ανάλογο
Δελτίο Περίληψης πρέπει να υποβάλουν και όσοι θα κάνουν την ανακοίνωσή τους με εκτυπωμένο πόστερ.
• Στην Περίληψη πρέπει να αναφέρονται με πλήρη σαφήνεια ο σκοπός της εργασίας, οι βασικές θεωρητικές θέσεις, η μεθοδολογία, και τα κυριότερα συμπεράσματά της.
• Οι Περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες.
• Οι Εισηγήσεις θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι Περιλήψεις τους στο Βιβλίο Περιλήψεων, εφόσον ένας τουλάχιστον από τους εισηγητές εγγραφεί έως τις 15 – 5 – 2009 (βλ. Διαδικασία Εγγραφής).
• Καταθέστε στη Γραμματεία του Συνεδρίου την Περίληψη Εργασίας/Πόστερ και το Δελτίο Περίληψης Εργασίας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•  με e-mail στη διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
•  με ταχυδρομική αποστολή, σε έντυπη (ένα αντίτυπο) και ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD)  στη διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου:
Επιστημονικό  Συνέδριο: «Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας»
Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χιλ. Φλώρινας - Νίκης
53 100 Φλώρινα

Παρουσίαση εργασιών μπορεί να γίνει και με ανάρτηση εκτυπωμένου poster σε  μέγιστες διαστάσεις  80cm πλάτος x 100cm ύψος. Η μορφή και το περιεχόμενο του Poster είναι απολύτως στην ευχέρεια των συγγραφέων.  Η εργασία δημοσιεύεται  στα πρακτικά αλλά το poster δεν θα είναι μια απλή ανατύπωση της εργασίας. Πέραν της ανάρτησης, ένας εκ των συγγραφέων πρέπει να ευρίσκεται μπροστά στο Poster του συγκεκριμένη ώρα, για να δέχεται ερωτήσεις.

• Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την 30 Ιουνίου 2009, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
• Όσοι/ες επιθυμούν τη δημοσίευση της εργασίας τους θα πρέπει να την καταθέσουν σε πλήρες κείμενο στη Γραμματεία του Συνεδρίου έως 30/07/2009, σύμφωνας με τις συνημμένες οδηγίες. Οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε βιβλίο κατόπιν κρίσης.