Αρχική σελίδα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή με θέμα:

Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης)

Τόπος: Νυμφαίο Φλώρινας

Χρόνος: 4-6 Σεπτεμβρίου 2009

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να τοποθετηθούν πάνω σε θέματα που σχετίζονται με:

  • τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ ξένης,
  • τις νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις,
  • τις νέες τεχνολογίες στη γλωσσική διδασκαλία,
  • τις κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους στη διδασκαλία των γλωσσών,
  • την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης,
  • την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
  • τη διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία της γλώσσας,
  • τα αναλυτικά προγράμματα για τη γλωσσική διδασκαλία,
  • τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με μαθησιακές δυσκολίες,
  • τη διαμόρφωση συμβατικού και εναλλακτικού διδακτικού υλικού.

Διάρκεια εισήγησης: 20 λεπτά.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων/πόστερ: 15 Μαΐου 2009

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση: 30 Ιουνίου 2009

 

Στις ιστοσελίδες αυτές και στο blog του συνεδρίου http://synedrioflorinas.blogspot.com/ θα αναρτάται σταδιακά οποιοδήποτε σχετικό πληροφοριακό υλικό με το Συνέδριο (π.χ. διαμονή, αφίσα, πρόγραμμα). 

Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας επικοινωνήστε μαζί μας.