Επικοινωνία

Πληροφορίες
Άννα Βακάλη
Τηλ.: 2385055152
Fax: 23850 55092
κιν: 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Επιστημονικό  Συνέδριο: «Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας»
Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χιλ. Φλώρινας - Νίκης
53 100 Φλώρινα