Σημαντικές ημερομηνίες

o    Υποβολή Περίληψης/Πόστερ ως 15/5/2009

o    Ενημέρωση για την αποδοχή της Περίληψης
/Πόστερ ως 30/6/2009

o    Έγκαιρη εγγραφή Εισηγητών ως 15/5/2009

o    Κατάθεση εργασίας ως 30/07/2009